česky / english
Občanské sdružení na podporu rozvoje techniky a technického vzdělávání v ČR

Občanské sdružení Technicus by rádo poskytlo nejen podporu, ale i samo se podílelo na přednáškách z oblasti enviromentalistiky a techniky. Rádi bychom v brzké době uspořádali cyklus přednášek. Dále se Technicus podílí na:

  • Přednášky
  • Poradenství
  • Osvěta z techniky
  • Podpora technických projektů


Momentálně připravujeme přenášky a semináře z oblastí:

1.       Obnovitelné zdroje ve výrobě energie

Fotovoltaika, větrné elektrárny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny.

2.      Využití odpadů ve výrobě energie

Spalovny a další možnosti využívání odpadů k výrobě elektrické a tepelné energie.

3.       Konvenční způsoby výroby elektrické a tepelné energie a možnosti úprav výroby směrem k environmentální šetrnosti

Tepelné elektrárny, teplárny, jaderná energetika, paroplynové elektrárny.

4.       Využití čisté energie v dopravě,

Elektromobilita, CNG/LPG vozy, využívání dobíjecích stanic jako regulátorů v energetické síti.

 Blízká i vzdálená budoucnost v environmentálně šetrné výrobě energie

Štěpení, studená fůze apod.

Obsah semináře

a) Fotovoltaika
- principy solárních panelů
- zapojení do rozvodné sítě
- využití solárních panelů
- solární kolektory (měděné) - ohřev vody

b) Větrné elektrárny
- větrné elektrárny
- princip, zapojení do rozvodné sítě

c) Vodní elektrárny
- vodní elektrárny klasické, přečerpávací
- vysvětlení jejich principu

d) Ostatní
- tepelná čerpadla
- princip,ohřev vody

 

Forma semináře

a) přednáška v sále
b) pro zájemce exkurse – přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, komplex větrných elektráren Ostružná
c) exkurse ve firmách zabývající se návrhem malých elektráren, komplexního řešení a instalací solárních panelů, ve firmě, která se zabývá tepelnými čerpadly


 
2011 | MOONS DESIGN